พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
สรุปสาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขอบเขตการให้สิทธิ์ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือประชาชน สิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
       เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
       ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
       เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)
       แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
บทความ อ.38/2560  เรื่อง อยากไปเที่ยวอีกไหม
 
บทความ อ.37/2560  เรื่อง เข้าเกียร์ไม่ได้
 
บทความ อ.36/2560  เรื่อง ทำไมตัดสิทธิ์ผม
 
บทความ อ.35/2560  เรื่อง เปิดหมดครับ
 
บทความ อ.34/2560  เรื่อง ผมเสียเท่าคนอื่นไหม
 

บทความ อ.33/2560  เรื่อง บริษัทกำจัดหนี้

 
บทความ อ.32/2560  เรื่อง ผมทำถูกต้องแล้วครับ
 
บทความ อ.31/2560  เรื่อง รู้สิทธิของตัวเอง
 
บทความ อ.30/2560  เรื่อง อยากไป แต่ไม่ได้ไป
 
บทความ อ.29/2560  เรื่อง ทำเอาตกใจ
 
บทความ อ.28/2560  เรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง
 
บทความ อ.27/2560  เรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน
 
บทความ อ.26/2560  เรื่อง ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว
 
บทความ อ.25/2560  เรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ
 
บทความ อ.24/2560  เรื่อง ตรวจกันบ้างรึเปล่า
 
บทความ อ.23/2560  เรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
 
บทความ อ.22/2560  เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
 
บทความ อ.21/2560  เรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
 
บทความ อ.20/2560  เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ !
 
บทความเรื่อง ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ!!! ได้หรือไม่???
 
บทความ อ.19/2560  เรื่อง ทำไมไม่เลือกผม
 
บทความ อ.18/2560  เรื่อง คำให้การของผม...ขอนะ
 
บทความ อ.17/2560  เรื่อง ฟังเสียงฉันบ้าง
 
บทความเรื่อง จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด
 
เรื่อง คุยกันดี ๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)
 
บทความ อ.9/2560  เรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน
 
บทความ อ.8/2560  เรื่อง อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม
 
บทความ อ.7/2560  เรื่อง ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน
 
ข่าวที่ 1/2560 วันที่ 1 กุภาพันธ์ 2560 เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ...
 
เรื่อง  ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก
 
บทความ อ.6/2560  เรื่อง ขอเอกสารการไปราชการ
 
บทความ อ.5/2560  เรื่อง ขอมากเกินไปรึเปล่า
 
บทความ อ.4/2560  เรื่อง ผมสาหัส แต่หมอบอกแค่บาดเจ็บ
 
เรื่อง  ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
 
บทความ อ.3/2560  เรื่อง ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157
 
บทความ อ.2/2560  เรื่อง ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่ปลา
 
บทความ อ.1/2560  เรื่อง น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม ?
 
เรื่อง ขอประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว
 
บทความ อ.94/2559  เรื่อง แค่ขนดิน ทำไมถึงเดือดร้อน
 
บทความ อ.93/2559  เรื่อง ทำไมฉันเสียแพง
 
บทความ อ.92/2559  เรื่อง เขตทหาร...เข้าได้
 
เรื่อง ขอตรวจสอบความโปร่งใส
 
บทความ อ.91/2559  เรื่อง อยากรู้ นายกไปไหน
 
บทความ อ.90/2559  เรื่อง ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี
 
บทความ อ.89/2559  เรื่อง ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด
 

เรื่อง เรื่องนี้...ร้องเรียนได้ไหม

 
เรื่อง โบนัส...เป็นเหตุ
 
บทความ อ.88/2559  เรื่อง อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก 
 
บทความ อ.87/2559  เรื่องไม่ยอมใช้แบบคำขอ
 
คำวินิจฉัย ที่ สค 50/2559  เรื่อง อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ
 
เรื่อง  ข้อมูลการประกวดราคา
 
บทความ อ.76/2559  เรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
 
บทความ อ.75/2559  เรื่อง ของผมมี อย. ครับ
 
บทความ  เรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
 
บทความ อ.74/2559  เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
 
บทความ อ.71/2559  เรื่อง ขอสำเนาแผ่น ดี วี ดี เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไหร่
 
บทความ อ.68/2559  เรื่อง คุณหมอคนเก่ง